steun het onderzoek naar ibd!

Lies Van der Heide
van totaal € 500 (24%)
Afgesloten

Mensen met ibd staan voor veel onbeantwoorde vragen. Helaas is er nog geen genezing mogelijk en daarom is onderzoek hard nodig. Momenteel is er een nieuw onderzoek gestart naar ibd en voeding. Hier valt nog veel te winnen en is nog weinig over bekend. Met hulp van een financiële bijdrage kunnen we stappen gaan zetten. Daarom vraag ik u om te helpen!