Actievoorwaarden


 

De campagne #StoermetIBD is een samenwerking tussen de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) en de Maag Lever Darm Stichting. Neem voordat je in actie komt de onderstaande actievoorwaarden goed door. Een ieder die gebruik maakt van www.stoermetibd.nl  - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden: 

Actievoorwaarden 
  1. Ik kom in actie ten bate van de campagne #StoermetIBD en ik houd bij de organisatie van mijn actie of evenement rekening met de doelstellingen van deze campagne. 
  2. Ik geef alles wat ik verdien met deze actie aan #StoermetIBD en ik ben transparant over eventueel gemaakte kosten. 
  3. Ik gebruik het officiële logo van #StoermetIBD in mijn communicatiemiddelen tot het einde van mijn actie en ik verander dat niet. Ik maak geen gebruik van het logo van de Maag Lever Darm Stichting of van de CCUVN in mijn uitingen.  
  4. Alle publicaties waarin de #StoermetIBD wordt genoemd of waar het officiële logo van de campagne op wordt gebruikt, dien ik ter goedkeuring voor te leggen door te mailen naar Dave Dielissen van de Maag Lever Darm Stichting.
  5. Zodra ik mijn actie heb voltooid stort ik de opbrengst op mijn actiepagina via het platform. 
  6. Ik organiseer de activiteit zelf en voor eigen risico. Ik ben eindverantwoordelijk. Ik communiceer transparant over de actie naar de Maag Lever Darm Stichting en CCUVN toe, maar ook richting potentiële sponsoren, deelnemers en andere betrokkenen. Ik maak duidelijk dat de actie in eigen beheer vóór de campagne wordt georganiseerd en niet dóór of mét de Maag Lever Darm Stichting en CCUVN wordt georganiseerd. 
Overige bepalingen 
  1. Let op dat je ons tijdig inlicht als er op enige manier pers betrokken wordt bij je actie. Neem daarvoor contact op met Werner Tolsma van de Maag Lever Darm Stichting. 
  2. Er zijn een aantal bedrijven waar de Maag Lever Darm Stichting en CCUVN om uiteenlopende redenen liever niet mee samenwerken of waar geen directe relatie mag mee worden gelegd in de samenwerking of sponsoring van de actie of het evenement. Het gaat om de seksindustrie, de alcoholindustrie, de wapenindustrie, de tabaksindustrie, uitbuiting van kinderen en vrouwen, en extreme politieke bewegingen en vormen van discriminatie. Informeer ons bij twijfel.
  3. Door het organiseren van een actie vóór #StoermetIBD neem je de verplichting op je om geen schade toe te brengen aan de goede naam, het imago en de reputatie van de Maag Lever Darm Stichting en CCUVN. Daarbij moet je gedurende de looptijd van je actie de Maag Lever Darm Stichting en CCUVN zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van iedere omstandigheid die een ongunstig effect kan hebben op de goede naam, het imago en de reputatie van de Maag Lever Darm Stichting en CCUVN. Zie hiervoor onze contactgegevens.  
  4. De Maag Lever Darm Stichting en de CCUVN behouden zich het recht een actie of evenement van haar platform/website te verwijderen indien zij dat nodig achten.