Help mee voor meer aandacht voor voeding & IBD


De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) en de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland (CCUVN) zetten zich in om IBD onder de aandacht te brengen en de voorlichting te verbeteren. Daarnaast steunen zij onderzoek naar de oorzaak van IBD. In 2016 werd met veel succes geld opgehaald voor de realisatie van MijnIBDcoach: een beveiligde en persoonlijke pagina op internet, die de zorg voor mensen met IBD verbetert en patiënten ondersteunt. Daarom krijgt #StoermetIBD in 2017 een vervolg. Dit jaar komt de volledige opbrengst van Stoer met IBD ten goede aan het project Eetprogramma voor IBD, uitgevoerd door Stichting Voeding Leeft.

Meer aandacht voor voeding en IBD
Voeding is een van de factoren die van invloed kan zijn op het ontstaan van IBD. Gezonde voeding is heel belangrijk, zowel voor mensen met als zonder IBD.
Voeding Leeft is een onafhankelijke stichting die innovatieve leefstijlprogramma’s ontwikkelt rondom chronische ziektes.. Zij willen voeding als gezondheidsinterventie op een wetenschappelijk onderbouwde manier inzetten. Ook willen zij het bewustzijn vergroten over voeding en de impact die voeding heeft op ons leven. Voeding Leeft doet dit met initiatieven en projecten voor doelgroepen die werkzaam zijn op het terrein van voeding, welzijn en gezondheidszorg.

Een van de thema’s waar Voeding Leeft zich sterk voor maakt, is voeding als remedie. Dat gezonde voeding een positief effect kan hebben op de gezondheid, en daarmee ziekte kan helpen voorkomen wordt breed onderkend. Steeds duidelijker wordt echter dat goede voeding ook gunstige effecten kan hebben bij mensen bij wie een ziekte is vastgesteld. Zeker bij aandoeningen die langzaam ontstaan kunnen voeding en andere leefstijlfactoren bijdragen aan het remmen of zelfs omkeren van het ziekteproces. Bij andere ziekten, zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa, zal voeding wellicht niet direct leiden tot genezing, maar toch zorgen voor een betere algemene gezondheid en conditie van de patiënt.

Eetprogramma voor IBD
In Nederland zijn 80.000 mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Patiënten hebben een grote behoefte aan voedingsadviezen, terwijl in de behandelingsrichtlijnen momenteel nog geen actieve rol voor voeding is weggelegd. In wetenschappelijke onderzoeken zijn voldoende aanwijzingen dat voeding een risicofactor is voor het ontstaan van deze ziekten en mogelijk kan ondersteunen bij de behandeling ervan..
Voeding Leeft  is een organisatie die voeding als gezondheidsinterventie op een wetenschappelijk onderbouwde manier wil inzetten. Zij willen met het Eetprogramma voor IBD onderzoek doen naar de effecten van onbewerkte voeding bij IBD.
Doel van Eetprogramma voor IBD is de symptomen van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa te verlichten en de effecten van onbewerkte voeding op de ervaren ziektelast (waaronder buikklachten, vermoeidheid etc), medicatie en kwaliteit van leven bij de ziekte in kaart te brengen.

Eetprogramma voor IBD is relevant voor:

  • Patiënten: Lager ervaren ziektelast, mogelijk minder medicijngebruik, hogere kwaliteit van leven
  • Artsen: Leidraad in de spreekkamer bij patiënten met de Ziekte van Crohn of colitis ulcerosa
  • Wetenschap: Wetenschappelijke onderbouwing van leefstijlinterventie

Waarom is er geld nodig voor Eetprogramma voor IBD?
Voeding, de mate van stress en beweging hebben allemaal invloed op onze gezondheid. Ook op die van de darmen. We weten alleen niet welk stofje in welke groente nu welk effect heeft. Wetenschappelijke onderbouwing voor de rol van aangepaste voeding bij IBD is er  nog niet. Dat wil niet zeggen dat het niet werkt. Het is daarom belangrijk om open te staan voor de mogelijkheden die voeding biedt. Ondertussen is het belangrijk te werken aan solide wetenschappelijk bewijs. Voeding Leeft speelt hier een voortrekkersrol in. Eetprogramma voor IBD moet gaan resulteren in  wetenschappelijke onderbouwing van de rol van voeding bij de Ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Hier is veel geld voor nodig.

Maak hier direct je actiepagina aan of bekijk de acties van anderen.

Hoe werkt het? Lees verder...

 

Is er een speciaal dieet voor de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa?
Wat als ik toch een speciaal dieet wil volgen?
Wat is het FODMAP-beperkte dieet, dat wordt toch regelmatig geadviseerd bij mensen met IBD?